Educația este dulce – Concurs – LittleEdu

Concurs in cadrul proiectului Aventurile lui LittleEdu: EDUCATIA
ESTE DULCE
Organizator: Asociatia YouStars
Sustinator proiect: HEIDI CHOCOLATE
Perioada de desfasurare a concursului: 21 Mai – 1 Iunie 2021

Mecanism Concurs

1. Daca ai varsta intre 5 si 10 ani, poti participa la concursul EDUCATIA ESTE DULCE. Cum?

Simplu : alege-ți ciocolata si deseneaza-te pe foaia speciala ca supererou.  Alege o poza de mai sus!

2. Dupa ce esti convins ca desenul tau este o capodopera, trimite-l direct pe Messenger Asociatia YouStars.

3. Esti curios ce se intampla cu lucrarea ta? Si mai simplu:toate
lucrarile trimise pe pagina Asociatiei YouStars: vor fi publicate
 pagina oficiala de Facebook a Asociatiei YouStars.

4. Toate lucrarile participante sunt expuse public pe pagina oficiala de Facebook a Asociatiei YouStars.

5. Data anuntarii publice a listei castigatorilor este 1 IUNIE pe website-ul Asociatiei YouStars si pe pagina de Facebook a Asociatiei YouStars.

Concursul se supune regulamentului publicat in spatiul public aflat la
dispozitia fiecarui participant la concurs.

Regulament Concurs

REGULAMENT CONCURS – Aventurile lui LittleEdu

Sectiunea 1.
Organizatorul concursului și perioada de desfasurare:

1.1. Concursul EDUCATIA E DULCE! (numit în cele ce urmeaza Concursul) este
organizat de către Asociația YouStars Events (denumit în continuare
Organizatorul).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial
(denumit în continuare Regulamentul), fiind obligatoriu pentru toți participanții
la acest concurs.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul
desfașurării Concursului, dacă este necesar, facând cunoscute clar acele schimbări pe durata concursului. Astfel de modificari vor intra în vigoare la data autentificarii actului adițional prin care Regulamentul este modificat.

1.3. Regulamentul Oficial va fi facut public prin afișare pe site-ul web și pe rețelele sociale al Organizatorului

Sectiunea 2. Desfășurare
2.1 . Concursul având un mecanism de desfășurare.

2.2. Concursul este coordonat de Mihaela Ianole în calitate de membru
colaborator al  Asociația YouStars Events și se va desfasura în social media.
Sectiunea 3.

Sectiunea 3. Dreptul de participare și inscrierea in concurs

3.1. La Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil în București și Județul Argeș care au împlinit 5 ani la data inceperii Concursului (denumite in continuare (Participanț); naționalitatea nefind o piedică. Pot participați cetățeni români.

3.3. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Sectiunea 4. Mecanismul concursului

4.1. Daca ai varsta intre 5 si 10 ani, poti participa la concursul
EDUCATIA ESTE DULCE. Cum?

Simplu : aleaga-ti ciocolata si deseneaza-te pe foaia speciala ca supererou. Descarca pagina ta de aici (link). 

4.2. Dupa ce esti convins ca desenul tau este o capodopera, trimite-l direct pe Messenger Asociatia YouStars.

4.3. Esti curios ce se intampla cu lucrarea ta? Si mai simplu:toate
lucrarile trimise pe pagina Asociatiei YouStars: vor fi publicate
 pagina oficiala de Facebook a Asociatiei YouStars.

4.4. Toate lucrarile participante sunt expuse public pe pagina oficiala de Facebook a Asociatiei YouStars.

4.5. Data anuntarii publice a listei castigatorilor este 1 IUNIE pe
website-ul Asociatiei YouStars si pe pagina de Facebook a
Asociatiei YouStars.

Concursul se supune regulamentului publicat in spatiul public aflat la
dispozitia fiecarui participant la concurs.

Un Câștigator își poate exprima refuzul printr-o solicitare scrisă, semnată si cu data semnăturii trimisă pe adresa mihaela.ianole@youstars.ro. În cazul imposibilității validarii sale conform
prezentului Regulament, un câștigator va pierde dreptul de atribuire a premiului,

Sponsorul rezervându-și dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.


5.5. Nu se poate acorda contravaloarea în bani pentru premiile specificate la


Sectiunea 5.1. a prezentului Regulament.

5.6. Un Participant poate câștiga un DOAR UN singur premiu pe întreaga durata a Concursului.

6.4. Sponsorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii
Participanților desemnati câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului, urmând a fi invalidați.

Sectiunea 7. Răspunderea organizatorului

7.1. Organizatorul și nici Sponsorul nu va fi ținut răspunzator pentru orice fel de prejudicii suferite de către câștigator indiferent de natura acestora, din momentul
predării premiului.

7.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Sponsorul de orice raspundere.

7.3. Organizatorul nu îsi asuma răspunderea pentru calitatea prajiturilor sau a
torturilor prezentate, aceasta cade în responsabilitatea fiecărui participant.

7.4 Organizatorul va oferi spațiul de desfășurare a Concursului, cu dotările
corespunzatoare și în limitele posibilităților și a bunei desfășurări a Concursului.
La fel, Organizatorul are răspunderea de a publica câștigătorii pe pagina web și pe
rețelele sociale proprii.

Sectiunea 8. Litigiile și legea aplicabilă

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe
cale amiabilă.

Sectiunea 9. Contact

9.1 Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți la
Mihaela.ianole@youstars.ro.

Sectiunea 10. Clauze finale

10.1 Organizatorii își rezerva dreptul de a refuza participarea oricarui tip de
material la concurs dacă exista suspiciuni asupra calității sau provenienței
materialului prezentat de participant sau dacă participantul nu respecta tematica
concursului.

10.2 Prin înscrierea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit si a
înţeles toate condițiile din Regulamentul de concurs si că le acceptă.

10.3 Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de
contact (adresa și telefon) să poată fi folosite pentru desemnarea câștigatorului și
înmânarea premiilor, precum și pentru gestionarea la nivel intern a documentelor
legate de concurs.

10.4 Participanții vor semna un document ce autorizează Asociatia YouStars să
adere la regulamentul european GPRD de protecție a datelor.

Alege un model, descarcă-l, printează-l și desenează-te ca SUPEREROU!

Leave A Comment